Lucas 19: 26-28

varia Reactie toevoegen

26 “Ik zeg jullie: wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. 27 En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”’

28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.

Reageren op het artikel