Archief van January, 2008

Partij voor de Vrijheid

Wednesday 16 January 2008

Geert Wilders wil kennelijk geen culturen die versmelten maar een afgebakend paradijs zoals dit jaren geleden al door de Tegenpartij is voorgesteld. Zou het scheiden van culturen nu werkelijk leiden tot een betere wereld?