De naam van God weggestemd uit de Europese grondwet

varia Reactie toevoegen

(Uit: Persbericht 19 juni 2004 Stichting Schreeuw om Leven)
18 juni 2004

Drs. L.P. Dorenbos, voorzitter Stichting Schreeuw om Leven

Daar staan ze op een rij. De hoge heren van Europa. Chirac van Frankrijk, Blair van Engeland, Schröder van Duitsland en ook Balkenende van Nederland en nog 21 andere regeringsleiders. De grondwet is er. De Here God heeft verloren. Er komt geen verwijzing naar de joods-christelijke grondslag van het Verenigd Europa. Daar kwamen niet genoeg handen voor op elkaar. Ze maakten wel ruzie wie de nieuwe voorzitter moest worden. Daar zijn ze niet uit. Maar God moet buiten de Europese Grondwet gehouden worden. Stel je voor.

Ze konden er niet uitkomen en ze denken dat het dan een goed compromis is om er helemaal niets van te zeggen. Wat een hoogmoed. Wat een arrogantie. Wat denken ze wel?

De Here God laat niet met zich spotten. Europa speelt met vuur. De beslissing om God te negeren zal ernstige gevolgen hebben voor Europa. Onze prenier Balkenende heeft tot het einde toe vastgehouden om toch een verwijzing in de grondwet te krijgen die wijst naar de joods-christelijke wortels. Samen met Polen en Italië en Tsjechië. Premier Balkenende ging daarmee in tegen een meerderheid in de Tweede Kamer. Dat is in hem te prijzen.

Wij hebben ons als Schreeuw om Leven de laatste maanden ingezet om een verwijzing naar de Here God in de Europese grondwet te krijgen. We hebben een proclamatie opgesteld. We hebben twee keer met een delegatie gebeden in Brussel. We hebben handtekeningen verzameld. We hebben een brief aan de Europese leiders gestuurd. Nu beslist is om deze verwijzing niet op te nemen is het des te belangrijker om ons in te zetten voor de naam en de eer van de Here God in Brussel. We zullen alle leden een petitie doen toekomen en op maandag 3 oktober met een internationale delegatie in Brussel zijn om te bidden en de naam van de Here God te proclameren.

Denk je dat God met zich laat sollen, met zich laat spotten? Wie had de wereld ook al weer geschapen? Wie regeert het grote wereldgebeuren? Wie regeert en stuurt de wereldleiders als waterbeken overal waar Hij wil? Europa is weer een stap verder naar het totale verval. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En zien we dat niet alom in eigen land en in Europa. We noemden dat de ondergang van het avondland. We lezen in de bijvel van het wegnemen van de kandelaar. Wat is er inderdaad over van de eerste christengemeenten in Klein-Azië. Het zijn alleen nog maar wat ruïnes. Daar waar het woord van God uit de samenleving wegebt daar wordt het liegen moorden, stelen en echtbreken. Als de kennis Gods uit het land is dan verwildert het volk. En hebben we geen boek vol waar we dit in de praktijk kunnen lezen. God hield Israël zijn universele geboden voor waarbij het volk Israël kon leven. Maar telkens als ze daarvan afweken en de afgoden dienden dan ging het mis met het volk. En dat is toch ook logische, want de geboden van God, die ons geschapen heeft, zijn goed voor alle mensen. Gij zult niet doden is toch een goed gebod. En de Zoon van God, Jezus legt uit dat ieder die haat doodslag pleegt. En wat is er tegen op het gebod: Gij zult niet echtbreken. En Jezus die het nog wat directer zegt: ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren pleegt reeds echtbreuk in zijn hart. Dat is toch duidelijk en een waarheid waar niemand om heen kan. En hoe belangrijk is het gebod: gij zult niet stelen. Wat jij niet wilt dat jou geschiedt doe het ook een ander niet. Je zult je naaste liefhebben als je zelf. De liefde is het grootste gebod.

De Verenigde Naties heeft dit jaar als het jaar van het gezin uitgeroepen. Het gezin en de familieverbanden zijn ontzettend belangrijk. En een gezin begint bij een exclusieve relatie tussen man en vrouw. En die relatie bouw je op tot je binnen de exclusieve relatie van het huwelijk ook lichamelijke omgang met elkaar hebt als een door God geschapen hoog en heerlijk goed, waaruit ook het nageslacht voortkomt. Wat is er mooier dan de geboorte van een kind. En wat gun je een kind meer toe dan om in liefde en gezondheid op te groeien. We horen van ontucht, we horen van incest, we horen van homo en lesbische relaties, we horen van echtscheidingen, we horen van verdriet van kinderen. We horen van ellende in families. We zien het voor onze ogen. Het bewijs wordt geleverd dat wat God bedoeld heeft met het gezin en met alle leden daarvan heilzaam en goed is. We moeten dan ook die liefde en die waarheid met verve verdedigen. Te beginnen bij ons zelf en dan ook in onze omgeving en de samenleving. Zo niet dan gaat een volk te gronde. Ter wille van ons en onze kinderen moeten we ons daarvoor inzetten. Het gezins en familie handboek hebben we bij de hand en we moeten ons niet schamen om daar rijkelijk uit te citeren. Je zult zien dat het werkt. Te beginnen bij je zelf. De bijbel het handboek voor het leven.

We gaan in Europa gebukt onder de godverlating en de godsverduistering. De beslissing om geen verwijzing naar de joods-christelijke wortels in de grondwet op te nemen zegt alles over het geestelijk niveau in Europa. Kennelijk vervaagt de stem van God in kerk en kring. Kennelijk is de invloed tanende. De enige manier dat dit kan veranderen is dat christenen op de knieën gaan en opstaan om de naam van de Here God te proclameren. Te vertellen wat de universele waarden en normen zijn. De stem van hen die God willen tegenspraken tot zwijgen brengen door de waarheid te proclameren en te leven. Dat vraagt moed en volharding. Want de tegenkrachten zijn sterk en veel. Het is verheugend om te zien dat er in de nieuwe landen bij de Europese Unie zoals Polen en Tsjechië en ook grote groepen in Hongarije en ook in Spanje en delen van andere landen stromingen zijn die zich willen inzetten voor de naam van de Here God in Europa. De Hope voor Europe beweging, de evangelische allianties, en ook de Katholieke kerk zetten zich krachtig in.

Het is ook verheugend en heel bijzonder dat in ons land een premier aan het roer staat die niet schroomt op te komen voor de naam van God. Het is verheugend dat de partij Europa Transparant aangevoerd wordt door de belijdend christen de heer van Buitenen, waarmee CU/SGP wil gaan samenwerken opkomt voor recht en gerechtigheid. Het is verheugend dat er meer christenen dan ooit in het Europa Parlement zitten. Als Schreeuw om Leven zetten we ons samen met de Europese Pro Life, Pro Familie beweging in om ook in het Europese Parlement en de Europese Commissie de stem van God te laten klinken. De bijbel laat zien dat het heel vaak niet een meerderheid is die de veranderingen veroorzaakt, maar een kleine Gideonsbende die sterk en moedig is en biddend en verwachtend de geestelijke strijd aanbindt met de duistere krachten in deze wereld. Het is ook vandaag nog als in de dagen van Elia: er zijn nog zevenduizend die hun knie voor Baäl niet gebogen hebben en daarom is er nog hoop en toekomst voor ons land en Europa. Maar dan moeten we wel de hand aan de ploeg slaan.

En dat betekent dat een ChristenUnie/SGP wakker wordt en met van Buitenen eindelijk krachtdadig aan de slag gaat. De achterhoede gevechten en het wanbeleid van het bestuur en de abominabel slechte “geloofwaardige” verkiezingscampagnes hebben tot nu toe alleen maar verwarring gebracht en kiezers en zetels gekost. Alleen als het roer radicaal omgaat en er een inhoudelijk krachtdadig beleid gevoerd wordt, niet alleen in de Kamer, maar ook

2 reacties op “De naam van God weggestemd uit de Europese grondwet”

  1. admin zegt:

    Ik ben het eens met het besluit om deze verwijzing te schrappen. Er is een scheiding tussen kerk en staat. Zo ook moet Europa zich niet bemoeien met religie, ook niet door een traditie aan te halen. In de grondwet horen mijns inziens sowieso geen zaken van historische aard thuis, maar de grondrechten (en plichten) voor de burgers in de EU.

  2. Hans Vosgezang zegt:

    Wat een nonsens, de mensheid en nog meer specifiek Zijn eigen volk bliefde Hem niet. Of dat met een grondwetswijziging moet worden vastgesteld? De grondwet komt N.B. voort uit de Mozaïsche wet… en denk je dat God Zich boos maakt om dit soort perikelen? Welnee, want er staat geschreven dat wie niet gelooft reeds veroordeeld is.

Reageren op het artikel